LOADING

Type to search

De Maakbare Mens

De Maakbare Mens 5 jaar ago

Dit project ‘Wat zeggen jouw genen?’ maakt deel uit van de campagne Overal DNA van De Maakbare Mens.

Onze missie

De Maakbare Mens wil mensen in staat stellen om geïnformeerde keuzes te maken over de mogelijkheden die nieuwe toepassingen op vlak van genetica bieden. Denk aan zaken zoals de NIP-test of een genoomanalyse.

We willen baanbrekend zijn in het ethisch en maatschappelijk debat over die nieuwe toepassingen om zo de kans op een kwaliteitsvol leven voor iedereen te bevorderen.

Maakbaarheid van de mens?

De Maakbare Mens werkt niet alleen rond genetica, maar heeft aandacht voor alle technieken die de mens kunnen veranderen, genezen en verbeteren. We zijn actief bezig met projecten over onder andere orgaandonatie, stamcelonderzoek en reproductieve geneeskunde.

We organiseren jaarlijks tientallen lezingen en debatten. We zijn actief op sociale media en hebben een website. We maken publicaties, lespakketten enzovoort.

Met dank aan

De Maakbare Mens is een sociaal-culturele organisatie die wordt gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid.  Daarnaast verwerven we inkomsten via projectaanvragen, de organisatie van activiteiten en via giften.Het project ‘Wat zeggen jouw genen?’ kunnen we realiseren dankzij de steun van de Vlaamse Overheid en de Nationale Loterij.

We willen ook Frederick Jan Depickere en Marlies Saelaert bedanken voor hun medewerking aan dit project.

Meer informatie:

www.demaakbaremens.org

www.overaldna.be

Previous Article